Informacje dla rodziców kandydatów do klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim

Nasze Gimnazjum, realizując plan współpracy z Ministerstwem Edukacji Hiszpanii, reprezentowanym przez Biuro Radcy ds. Edukacji w Polsce, od 2012 roku jest szkołą realizującą program klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.
W naszej szkole uczniowie każdej klasy uczą się dwóch wybranych języków obcych. Klasa dwujęzyczna realizuje język hiszpański w wymiarze rozszerzonym (w klasie pierwszej jest to 6 godzin tygodniowo, w klasie drugiej - 5 godzin tygodniowo plus 1 godzina historii lub geografii w języku hiszpańskim, w klasie trzeciej - cztery godziny tygodniowo języka plus 1 godzina historii i 1 godzina geografii w języku hiszpańskim) i drugi język obcy w wymiarze podstawowym (2 godziny tygodniowo). Oprócz języka, uczniowie klasy dwujęzycznej poznają także elementy kultury, historii i geografii Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, tak na zajęciach z hiszpańskiego, jak i na innych przedmiotach, realizowanych po polsku, których program nauczania zostaje wzbogacony o wiedzę na temat kultury hiszpańskojęzycznej (np. na języku polskim uczniowie zapoznają się z twórczością znanych, hiszpańskojęzycznych twórców, na zajęciach artystycznych poznają sztukę Hiszpanii i Ameryki Południowej itp.).

Hiszpańskie klasy dwujęzyczne zaczynają naukę tego języka od podstaw. W ciągu trzech lat uczeń opanowuje język na poziomie B1 według europejskiego poziomu biegłości językowej (poziom średniozaawansowany).

W naszym Gimnazjum realizujemy program nauczania języka hiszpańskiego, jako języka obcego E/LE dla oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum opracowany pod kierunkiem Specjalisty Ambasady Hiszpanii ds. Edukacji w Polsce, p. Margarity Rosell Saco, mający akceptację Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i stanowiący program nauczania zalecany przez Biuro ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.

Duża ilość godzin nauki języka pozwala uczniom klas dwujęzycznych realizować część przedmiotów nie tylko po polsku, ale też po hiszpańsku.

 

Jak odbywa się nauczanie innych przedmiotów w języku hiszpańskim?

 

Oprócz planowej liczby godzin geografii i historii w języku polskim, na których uczniowie realizują treści podstawy programowej i przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z tych przedmiotów, klasy dwujęzyczne pod okiem nauczyciela (hiszpańskiego native speakera, z wykształcenia geografa i historyka) poznają także geografię i historię Hiszpanii i Ameryki Południowej (w drugiej klasie jest to 1 godzina geografii lub historii w języku hiszpańskim, w trzeciej klasie - 1 godzina geografii i 1 godzina historii w języku hiszpańskim).

 

W pierwszym roku nauki uczniowie intensywnie uczą się języka, osłuchują się z nim i zdobywają solidną podstawę pod dalsze nauczanie dwujęzyczne.

W drugiej klasie rozpoczyna się nauka po hiszpańsku jednego przedmiotu innego niż język (np. geografia), jednak lekcja nie jest jeszcze prowadzona od początku do końca tylko w języku obcym – stopniowo wprowadzane są na niej elementy w języku hiszpańskim, takie jak polecenia, instrukcje, doświadczenia, praca domowa, słownictwo z danej tematyki, użycie hiszpańskojęzycznych pomocy naukowych.

W trzeciej klasie uczniowie osiągają poziom zaawansowania językowego umożliwiający im aktywne uczestnictwo w lekcji prowadzonej w 90-100% w języku hiszpańskim. 

Nie należy się więc obawiać, że dziecko nie da sobie rady z rozumieniem realizowanych dwujęzycznie przedmiotów, gdyż uczniowie nie zaczynają nauki w języku obcym od pierwszej klasy – przedmioty realizowane dwujęzycznie są wprowadzane stopniowo, ilość elementów lekcji prowadzonej po hiszpańsku odpowiada poziomowi językowemu uczniów i sukcesywnie się zwiększa, przygotowując uczniów do zaawansowanego nauczania dwujęzycznego.

 

W tej chwili czterech nauczycieli z naszego Gimnazjum (matematyki, chemii, informatyki i geografii) realizuje we współpracy z Instytutem Cervantesa i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji trzyletni kurs języka hiszpańskiego Europrof, po którego ukończeniu uzyskają odpowiednie kwalifikacje do nauczania części swojego przedmiotu w języku hiszpańskim w klasach dwujęzycznych.

 

Dlaczego wybór gimnazjum z klasami dwujęzycznymi jest tak WAŻNY, jeśli dziecko w przyszłości chciałoby pójść do liceum z oddziałami dwujęzycznymi?

 

Program klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, zakończony maturą polską i hiszpańską, przewidziany jest na 6 lat w 3-letnim cyklu gimnazjum i kontynuującym go 3-letnim cyklu liceum. Oznacza to, że absolwenci gimnazjum, którzy ukończyli ten etap edukacji w klasie dwujęzycznej, w naturalny sposób będą kontynuować naukę hiszpańskiego w klasach dwujęzycznych w liceach.

W Warszawie istnieją dwa licea ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi – XXII Liceum im. José Martí i XXXIV Liceum im. Miguela De Cervantesa. Od kilkunastu lat szkoły te oferowały klasom dwujęzycznym czteroletni cykl edukacyjny rozpoczynający się od tzw. „zerówki” (klasy 0 z intensywnym rokiem nauczania hiszpańskiego, podczas którego uczniowie poznają język na tyle, by w dalszych latach uczyć się już w dwóch językach, a także przygotować się do zdawania tak polskiej, jak i hiszpańskiej matury.)

Jednak ta oferta ZNIKNĘŁA ze wszystkich polskich liceów w 2015 roku. Oznacza to, że zadanie, które do 2015 realizowały klasy „0”, tzn. danie uczniom bazy pod dalszą, rozszerzoną naukę języka hiszpańskiego, przejmują teraz gimnazja. Tę samą (lub nieznacznie zmniejszoną) ilość godzin, którą uczniowie liceum realizowali do 2015 roku w „zerówkach” w ciągu roku, w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi będą realizować w ciągu trzech lat.

 

Dlaczego warto wybrać klasę dwujęzyczną z językiem hiszpańskim w naszym Gimnazjum?

 

Nauka hiszpańskiego w Gimnazjum 72 to pasjonująca przygoda, do której serdecznie zapraszamy Państwa i Państwa dzieci.

Hiszpański jest obecnie bardzo popularnym językiem, używanym przez 410 milionów ludzi w 21 krajach. Ponadto, dla prawie 35 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych i 2 milionów ludzi z różnych państw, jest on językiem ojczystym. W USA hiszpański jest wybierany jako pierwszy język obcy, także w  krajach Unii Europejskiej obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania nim: w przeciągu ostatnich kilku lat liczba uczących się hiszpańskiego w szkołach wzrosła dwukrotnie.

Wpływ tego języka w dziedzinie kultury, polityki, turystyki i ekonomii wzrasta z każdym dniem, a jego zastosowanie w Internecie, świecie nauki i techniki jest znaczące. To język prosty i bardzo atrakcyjny dla uczących się go.

Nasze Gimnazjum wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu, jakie istnieje w Warszawie na naukę tego pięknego języka. Jesteśmy JEDYNYM gimnazjum na Bielanach i jednym z pięciu w Warszawie, gdzie realizowane są programy klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

Jesteśmy w stałej współpracy z Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii oraz z dwoma warszawskimi liceami, w których uczniowie mogą kontynuować naukę w klasach dwujęzycznych: znajdującym się nieopodal na ul. L. Staffa XXII Liceum Ogólnokształcącym im. José Martí i mokotowskim XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Miguela De Cervantesa. Absolwenci gimnazjów z programem klas dwujęzycznych są dużo lepiej przygotowani do kontynuowania nauki w podobnych klasach w liceum, ich poziom języka jest też znacznie wyższy niż osób uczących się hiszpańskiego jako drugiego języka obcego. W naturalny sposób kontynuują też rozpoczętą w gimnazjum naukę hiszpańskiego, co bardzo ułatwia biegłe opanowanie go – uczniowie idąc do liceum nie zaczynają wszystkiego od początku, ale rozszerzają zdobytą w gimnazjum bazę pod zaawansowane nauczanie dwujęzyczne.

Pod koniec nauki w liceum, uczniowie mogą podejść do hiszpańskiej matury, dającej im tytuł Título de Bachiller , co wraz z  biegłą znajomością języka otwiera przed nimi szeroki wachlarz przyszłych możliwości zawodowych, umożliwia im także studiowanie na zagranicznych uczelniach.

Uczniowie sekcji dwujęzycznych w naszym Gimnazjum aktywnie rozwijają swoje zainteresowanie językiem hiszpańskim i kulturami krajów tego obszaru językowego – uczestniczą w pokazach filmów, sztuk teatralnych i koncertów w tym języku, biorą udział w wielu konkursach językowych, przygotowują występy na szkolnych uroczystościach, a także uczestniczą w kołach zainteresowań, na których zachęcani są do rozwijania pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na temat języka i kultury.

Nauczyciele uczący w klasach dwujęzycznych (nauczycielka polska, absolwentka Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Las Palmas de Gran Canaria, nauczycielka polska, absolwentka Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu w Walencji oraz nauczyciel natywny – Hiszpan, absolwent Geografii i Historii Uniwersytetu w País Vasco i Zarządzania Uniwersytetu w Barcelonie, świetnie władający językiem polskim) są pełni pasji i zaangażowania w nauczanie, systematycznie doskonalą też swoje umiejętności biorąc udział w spotkaniach i szkoleniach dotyczących pracy w sekcjach dwujęzycznych i aktywnie współpracując z Biurem Radcy do Spraw Edukacji Ambasady Hiszpanii.

 Wybierając klasę dwujęzyczną z językiem hiszpańskim w naszym Gimnazjum, dają Państwo swoim dzieciom fantastyczną szansę na biegłe opanowanie języka w ramach bezpłatnego, państwowego systemu edukacji.

 

ŁAMIEMY STEREOTYP SZKOŁY PAŃSTWOWEJ, KTÓRA NIE NAUCZY DOBRZE JĘZYKA OBCEGO !!!

 

SPONSOR NAGRODY EKOLOGICZNEJ 2-TYGODNIOWEGO WYJAZDU DLA EKO-UCZNIA
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© 2013/14 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Gimnazjum nr 72

Uwagi na temat strony prosimy przesyłać pod adres: edycja@gim72.com