Rekrutacja 2013/2014

Spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów do kl. I gimnazjum
odbyło się 19 marca 2013 (wtorek) o godz. 17.00.

 

Sprawdzian predyspozycji do klasy dwujęzycznej w naszym gimnazjum odbył się

13 maja o godzinie 8 00.

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2013/2014

 

Termin

Działanie

od 15 kwietnia
do 10 maja 

Elektroniczna rekrutacja w systemie przez kandydatów, oraz składanie podań do gimnazjów

13 maja godz. 800

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych (nie dotyczy klas ogólnych z dwoma językami obcymi)

16 maja  godz. 1600

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych

od 21 czerwca do 26 czerwca do godz. 1600

Kandydaci do gimnazjów objętych rekrutacją elektroniczną mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły

do 3 lipca do godz. 1500

Składanie w szkole pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego OKE i innych wymaganych przez szkołę dokumentów

9 lipca  godz. 1400

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych

 

 

Regulamin rekrutacji 2013-2014!.doc
Dokument Microsoft Word [91.0 KB]
Załącznik nr 1 do Zasad przyjmowania ucz[...]
Dokument Microsoft Word [27.0 KB]
Pobierz "Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Warszawy"
Zarzadzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora [...]
Dokument Microsoft Word [31.5 KB]